AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ trong lớp học , chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng ?

  • A. Thuỷ ngân
  • B. Nhôm.
  • C. Rượu
  • D. Nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệt độ phòng là 23oC ,mà nhôm nóng chảy ở nhiệt độ 660oC. Nên nhôm tồn tại ở thể lỏng phải có nhiệt độ > 660oC

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>