YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy ?

  • A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước 
  • B. Đốt một ngọn nến 
  • C. Đốt một ngọn đèn dầu 
  • D. Đúc một cái chuông đồng đồng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước:  Đá tan nên chuyển từ rắn sang lỏng sự nóng chảy
  • Đốt một ngọn nến :  nến từ rắn sang lỏng sự nóng chảy
  • Đốt một ngọn đèn dầu không có sự chuyển thể
  • Đúc một cái chuông đồng:  đồng chuyển từ rắn sang lỏng → có sự nóng chảy
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA