Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 16 Ôn tập chương I và chương II

90 phút 11 câu 25 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):