Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 23 Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

90 phút 17 câu 89 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (17 câu):