YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến chống quân Thanh giành thắng lợi vào năm nào

  • A. Năm 1771    
  • B.  Năm 1785
  • C. Năm 1789   
  • D.   Năm 1791

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA