YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi là

  • A. Nguyễn Nhạc
  • B. Nguyễn Lữ
  • C. Quang Trung – Nguyễn Huệ
  • D. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA