Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 9 Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

90 phút 5 câu 7 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):