AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xác định trên bản đồ thế giới, các nước và các khu vực ở đới nóng sản xuất nhiều Mía là: 

  • A. Nam Á
  • B. Đông Nam Á
  • C. Nam Mĩ
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>