Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 41 Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

90 phút 5 câu 8 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):