Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 33 Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

90 phút 5 câu 0 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):