Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 6 Đất nước nhiều đồi núi

phút 5 câu 106 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):