Trắc nghiệm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) - Ngữ Văn 12

90 phút 15 câu 4 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):