AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người đàn bà trong tác phẩm bị chồng đánh một cách vũ phu bằng vật gì sau đây?

  • A. Thanh sắt nhỏ.
  • B. Cây gậy bằng tre già.
  • C. Chiếc thắt lưng của lính ngụy ngày xưa.
  • D. Sợi dây thừng buộc thuyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>