Trắc nghiệm Bài 9 Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê - Lịch sử 7

90 phút 5 câu 1 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):