YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế vào năm nào? 

  • A. 967
  • B. 968
  • C. 966
  • D. 969

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA