YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 1 Sự tương quan về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại - Địa lý 11

90 phút 10 câu 139 lượt thi
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):