YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là

  • A. Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế
  • B. Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội
  • C. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội
  • D. Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON