YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là

    • A. Công nghệ có hàm lượng tri thức cao
    • B. Công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất
    • C. Chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
    • D. Xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA