YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs)

  • A. Hàn Quốc, Xin - ga - po, In - đô - - xia, Braxin
  • B. Xin - ga - po, Thái Lan, Hàn Quốc, Ác - hen - ti - na
  • C. Thái lan, Hàn Quốc, Braxin, Ác - hen - ti - na
  • D. Hàn Quốc, Xin - ga - po, Braxin, Ác - hen - ti - na

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA