YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào thời gian

  • A. Giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
  • B. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
  • C. Giữa thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
  • D. Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA