YOMEDIA
NONE

Mét khối


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Mét khối.

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Mét khối

Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

- Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.

Mét khối viết tắt là m3 .

- Hình lập phương cạnh 1m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

Ta có: 1m3 = 1000dm3 

1m3 = 1 000 000 cm3 (= 100 x 100 x 100)

b) Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\frac{1}{{1000}}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

m3 dm3 cm3

1m3 

= 1000dm3

1dm3

= 1000cm3

= \(\frac{1}{{1000}}\)m3

1cm3

=\(\frac{1}{{1000}}\)dm3

1.2. Giải bài tập SGK trang 118

Bài 1 SGK trang 118

a) Đọc các số đo sau:

15m3;                   205m3 ;            \(\frac{{25}}{{100}}{m^3}\);                0,911m3

b) Viết các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Bốn trăm mét khối;

Một phần tám mét khối;

Không phẩy không năm mét khối.

Hướng dẫn giải:

a)

15m3 : Mười lăm mét khối.               

205m3 : Hai trăm linh năm mét khối.            

\(\frac{{25}}{{100}}{m^3}\): Hai mươi lăm phần trăm mét khối.               

0,911m3 : Không phẩy chín trăm mười một mét khối.

b)

Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200cm3

Bốn trăm mét khối 400cm3

Một phần tám mét khối:\(\frac{{1}}{{8}}{m^3}\) 

Không phẩy không năm mét khối: 0,05m3

 

Bài 2 SGK trang 118

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1cm3;           5,216m3;              13,8m3;              0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3;          1,969dm3;            \(\frac{1}{4}\) m3;              19,54 m3.

Hướng dẫn giải:

a)

1cm3 = \(\frac{1}{{1000}}\)dm3 = 0,001dm3

5,216m3 = 5,216 x 1000dm3 = 5216dm3

13,8m3 = 13,8 x 1000dm3 =13800dm3

0,22m3 = 0,22 x 1000dm3 = 220dm3

b)

1dm3 = 1000cm3                        

1,969dm3 = 1,969 x 1000cm3 = 1969cm3      

\(\frac{1}{4}\)m3 = \(\frac{1}{4}\) x 1 000 000cm3 = 250 000cm3                       

19,54m3 = 19,54 x 1 000 000cm3 = 19 540 000cm3

Bài 3 SGK trang 118

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó?

Hướng dẫn giải:

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3.

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:

                  5 × 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:

                 15 × 2 = 30 (hình)

                             Đáp số: 30 hình.

Bài tập minh họa

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

7m3 =  .... dm3 

6,103m3 = ....dm3

0,7m3 = .....dm3

8428 dm3 = .....m3

9m3 680dm3 = ....m3

9m3 68dm3 = ....m3

Giải

7m3 =  7000 dm

6,103m3 = 6103 dm3

0,7m3 = 700 dm3

8428 dm3 = 8,428 m3

9m3 680dm3 = 9,680 m3

9m3 68dm3 = 9,068 m3


Bài 2: 

Lời kết

Hỏi đáp về Mét khối

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF