YOMEDIA
ZUNIA12

Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình hộp chữ nhật


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình chữ nhật

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 110

Bài 1 SGK trang 110

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài \(\frac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m.

Hướng dẫn giải:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

       (25 + 15) × 2 × 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

       25 × 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 × 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:   

\(\left( {\frac{4}{5} + \frac{1}{3}} \right) \times 2 \times \frac{1}{4} = \frac{{17}}{{30}}\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

\(\frac{4}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{{15}}\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

 \(\frac{{17}}{{30}} + \frac{4}{{15}} \times 2 = \frac{{11}}{{10}}\left( {{m^2}} \right)\)

                     Đáp số:  a) 1440dm2 ; 2190dm2

                                  b) \(\frac{{17}}{{30}}{m^2};\frac{{11}}{{10}}{m^2}\)

Bài 2 SGK trang 110

Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

           (1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36(m2)

Diện tích mặt đáy của cái thùng là:

           1,5 × 0,6 = 0,9(m2

Diện tích quét sơn là:

           3,36 + 0,9 = 4,26(m2)

                                 Đáp số: 4,26m2

Bài 3 SGK trang 110

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Giải bài 3 trang 110 sgk Toán 5 Luyện tập | Để học tốt Toán 5

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

+) Hình bên trái: 

Diện tích ×ung quanh hình hộp chữ nhật là:

       (2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

       2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

      9,6 + 3,75 × 2 = 17,1(dm2)

+) Hình bên phải

Diện tích ×ung quanh hình hộp chữ nhật là:

       (1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

       1,5 × 1,2 = 1,8(dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

       13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 < 13,5dm2 , suy ra diện tích ×ung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

17,1(dm2) = 17,1(dm2) , suy ra diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

Vậy ta có kết quả như sau: 

a) Đ                        b) S                      c) S                      d) Đ

Chú ý: Hai hình hộp chữ nhật đã cho bằng nhau nhưng đặt ở hai vị trí khác nhau nên có diện tích toàn phần bằng nhau nhưng diện tích ×ung quanh khác nhau

Lời kết

Hỏi đáp Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình hộp chữ nhật

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF