YOMEDIA
NONE

Luyện tập về tính diện tích


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập về tính diện tích

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Ta có thể thực hiện như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

b) Tính diện tích mảnh đất

Độ dài cạnh DC là:

25 + 20 + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

70 x 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:

20 x 20 x 2 = 800  (m2)

Diện tích mảnh đất là:

2807 + 800 = 3607 (m2)

1.2. Giải bài tập SGK trang 104

Bài 1 SGK trang 104

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã cho thành hai hình chữ nhật là hình I và hình II:

Chiều dài hình chữ nhật I là:

        3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích của hình chữ nhật I là:

        11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật II là:

        6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 

       39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)

                          Đáp số: 66,5m2

Bài 2 SGK trang 104

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.

Hướng dẫn giải:

Diện tích của khu đất bằng diện tích hình chữ nhật bao phủ trừ đi diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ với các kích thước là 50m và 40,5m.

Chiều dài của hình chữ nhật bao phủ là:               

40,5 + 100,5 = 141 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật bao phủ là:           

 50 + 30 = 80 (m)

Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là:               

141 x 80 = 11280 (m2)

Tổng diện tích của hai hình chữ nhật nhỏ là:         

(50 x 40,5 )x 2 = 4050 (m2)

Diện tích của khu đất là:                                     

11280 - 4050 = 7230 (m2)

                    Đáp số: 7230m2

 

Bài tập minh họa

Bài 1: Hình ABCDE gồm một hình thang ABCD và hình tam giác ADE có các kích thước như hình vẽ.

a. Tính diện tích hình thang ABCD.

b. Tính diện tích hình tam giác ADE.

c. Tính diện tích hình ABCDE.

Giải

a. 

Diện tích hình thang ABCD là

\(\frac{{(14 + 58)*28}}{2} = 1008(c{m^2})\)

b.

Diện tích hình tham giác ADE

 \(\frac{{58*25}}{2} = 725(c{m^2})\)

c.

Diện tích hình ABCDE

1008 + 725 = 1733 (cm2)


Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD, gồm hình thang ABCD và hình tam giác ADE có các kích thước như trên hình vẽ.

a. Tính diện tích hình thang ABCE.

b. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

c. Tính diện tích hình tham giác AED.

Giải

Độ dài EC = DC - DE = 15 - 9 = 6 (cm)

Diện tích hình thang ABCE là

\(\frac{{(6 + 15)* 8}}{2} = 84(c{m^2})\)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là

15 x 8 = 120 (cm2)

Diện tích hình tham giác ADE là

\(\frac{{8*9}}{2} = 36(c{m^2})\)


Bài 3: Tính diện tích phần tô màu ở hình.

Giải

Diện tích phần tô màu bằng diện tích \(\frac{1}{4}\) hình tròn trừ đi diện tích nửa hình vuông.

Diện tích \(\frac{1}{4}\) hình tròn bán kính AB bằng 6cm là:

\(\frac{{6*6*3.14}}{4} = 9*3.14 = 28.26\) (cm2)

Diện tích nửa hình vuông cạnh AB bằng 6cm là

28.26 - 18 = 10.26 (cm2)

Diện tích phần tô màu là

28.26 - 10.26 = 18 (cm2)

Lời kết

Hỏi đáp Luyện tập về tính diện tích

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF