YOMEDIA
ZUNIA12

Luyện tập về diện tích hình tròn


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập tính diện tích hình tròn

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK Luyện tập trang 100

Bài 1 SGK trang 100

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm                             b) r = 0,35dm

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích của hình tròn là:

            6 × 6 × 3,14 = 113,04(cm2)

b) Diện tích của hình tròn là:

            0,35 × 0,35 × 3,14 = 0,38465(dm2)

Bài 2 SGK trang 100

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C=6,28cm.

Hướng dẫn giải:

Bán kính của hình tròn là:

       6,28 : 3,14 : 2 = 1(cm)

Diện tích của hình tròn là:

       1×1×3,14=3,14(cm2)

                          Đáp số: 3,14cm2

Bài 3 SGK trang 100

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Hướng dẫn giải:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

          0,7×0,7×3,14=1,5386(m2)

Bán kính của hình tròn bị gạch chéo là:

           0,7+0,3=1(m)

Diện tích của hình tròn bị gạch chéo (hay diện tích hình tròn to) là:

           1×1×3,14=3,14(m2)

Diện tích của thành giếng là:

           3,14−1,5386=1,6014(m2)

                       Đáp số: 1,6014m2

1.2. Giải bài tập SGK Luyện tập chung trang 100, 101

Bài 1 SGK trang 100

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình tròn bán kính 7cm là:

        7×2×3,14=43,96(cm)

Chu vi hình tròn bán kính 10 cm là:

        10×2×3,14=62,8(cm)

Độ dài sợi dây thép là:

        43,96+62,8=106,76(cm)

                                   Đáp số: 106,76cm

 

Bài 2 SGK trang 100

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Giải bài 2 trang 100 sgk Toán 5 Luyện tập chung | Để học tốt Toán 5

Hướng dẫn giải:

Bán kính của hình tròn lớn là:

         60+15=75(cm)

Chu vi của hình tròn lớn là:

         75×2×3,14=471(cm)

Chu vi của hình tròn bé là:

         60×2×3,14=376,8(cm)

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé số xăng-ti-mét là:

         471−376,8=94,2(cm)

                                     Đáp số: 94,2cm

Bài 3 SGK trang 101

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.

Giải bài 3 trang 101 sgk Toán 5 Luyện tập chung | Để học tốt Toán 5

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình đã cho bằng tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn.

Tổng diện tích hai nửa hình tròn bằng diện tích hình tròn bán kính m7cm.

Chiều dài hình chữ nhật là:

          2=14(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

          10=140(cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn là:

          7×3,14=153,86(cm2)

Diện tích hình đã cho là:

         153,86=293,86(cm2)

                                  Đáp số: 86cm2

Bài 4 SGK trang 101

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

Giải bài 4 trang 101 sgk Toán 5 Luyện tập chung | Để học tốt Toán 5

A 13,76cm2                           B. 114,24cm2       

C. 50,24cm2                               D. 136, 96cm2

Hướng dẫn giải:

Hình tròn tâm O có đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông và bằng 8cm.

Bán kính hình tròn tâm O là:

           8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

           4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

            8 x 8 = 64 (cm2)

Diện tích phần tô màu là : 

           64 - 50,24 = 13,76 (cm2)

Chọn đáp án A

Lời kết

Hỏi đáp Luyện tập tính diện tích hình tròn

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF