ON
YOMEDIA

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1