ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 92 VBT Toán 5 tập 2

Bài tập 1 trang 92 VBT Toán 5 tập 2

Tính:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)

c) 895,72 + 402,68 – 634,87

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)

\(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \\\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) 

\(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \\\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{ & 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr & = 1298,4 - 634,87 \cr & = 663,53 \cr} \)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 92 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Quá

  Thực hiện tìm x, biết:  \(x + 5,84 = 9,16\)  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoang Vu

  Tính rồi thử lại: \(0,863 - 0,298\) 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Tính rồi thử lại: \(7,284 - 5,596\) 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)