ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 90 VBT Toán 5 tập 2

Giải bài 1 trang 90 VBT Toán 5 tập 2

Tính :

a)

b)

\(\displaystyle{{12} \over {19}} - {7 \over {19}}=... \\\displaystyle{9 \over {14}} - {2 \over 7}=... \\\displaystyle2 - {3 \over 4}=...\)

c) \(\displaystyle5 - 1,5 - 1{1 \over 2}=...\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)

b) 

\(\displaystyle{{12} \over {19}} - {7 \over {19}} = {{12 - 7} \over {19}} = {5 \over {19}} \\\displaystyle{9 \over {14}} - {2 \over 7} = {9 \over {14}} - {4 \over 14} = {5 \over {14}} \\\displaystyle2 - {3 \over 4} = {8 \over 4}- {3 \over 4} = {5 \over 4}\)

c) \(\displaystyle5 - 1,5 - 1{1 \over 2} = 5 - 1,5 - 1,5 = 3,5 - 1,5 = 2\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 90 VBT Toán 5 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)