YOMEDIA
NONE

Hình bình hành


Hoc247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 bài học Hình bình hành. Bài học gồm các phần kiến thức cần nhớ, giải bài tập SGK cùng một số bài tập minh họa nhằm giúp các em có thể chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập một dễ dàng. Hy vọng bài học này sẽ giúp các em học tập thật tốt.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Hình bình hành ABCD có :

  • AB và DC la hai cạnh đối diện ; AD và BC là hai cạnh đối diện.
  • Cạnh AB song song với cạnh DC.

     Cạnh AD song song với cạnh BC.

  • AB = DC và AD = BC. 

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ?

Hướng dẫn giải:

  • Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối diện không song song.

Bài 2: Cho biết trong hình tứ giác ABCD

    AB và CD là hai cạnh đối diện.

    AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau ?

Hướng dẫn giải: 

Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3: Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành

Hướng dẫn giải:

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm 

Hướng dẫn giải:

Bài 2: Cho các hình sau

Viết các chữ "có" hoặc "không" vào các ô trống của bảng sau :

Hình

Đặc điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Có 4 cạnh và 4 góc

 

 

 

 

 

Có hai cặp cạnh đối diện song song

 

 

 

 

 

Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

 

 

 

 

 

Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

 

 

 

 

 

Có ít nhất 1 góc vuông

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải:

Hình

Đặc điểm

(1) (2) (3) (4) (5)
Có 4 cạnh và 4 góc Không
Có hai cặp cạnh đối diện song song Không Không
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau Không Không
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau Không Không Không Không
Có ít nhất 1 góc vuông Không Không Không

Hỏi đáp về Hình bình hành

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF