YOMEDIA
ZUNIA12

Ki-lô-met vuông


Để giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập lại bài học một cách dễ dàng hơn. Hoc247 xin giới thiệu đến các em bài học Ki-lô-met vuôngBài học được biên soạn đầy đủ nội dung gồm phần kiến thức cần nhớ và hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biên ... người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông.

Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km.

Ki-lô-mét vuông viết tắt là km2.

1km2 = 1 000 000m2      

Ví dụ : Diện tích thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2002) là 921km 2 .

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 100

Bài 1: Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

             Đọc

       Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông

 

Hai nghìn ki–lô–mét vuông

 

 

509km2

 

320 000km2

Hướng dẫn giải:

Đọc

Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông

921km2

Hai nghìn ki–lô–mét vuông

2000km2

Năm trăm linh chín ki–lô–mét vuông

509km2

Ba trăm hai mươi nghìn ki–lô–mét vuông

320 000km2

 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1km2 = … m                  1m2 = … dm2              32m2 49dm = … dm2

1 000 000m2 =  … km     5km2 = … m2               2 000 000m2 = … km2

Hướng dẫn giải:

1km2 = 1 000 000m         1m2 = 100dm                  32m2 49dm2 = 3249dm2

1 000 000m2 = 1km2         5km2 = 5000000m2              2 000 000m2 = 2km2

Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Hướng dẫn giải:

  • Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng 

Bài giải

Diện tích của khu rừng là :

   3 x 2 = 6 (km2)

          Đáp số: 6km2

Bài 4: Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ 

   a) Diện tích lớp học : 81cm2; 900dm2; 40m2.

   b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2; 324 000dm2; 330 991km2.

Hướng dẫn giải:

a) Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 330 991km2.

1.3. Giải bài tập Sách giáo khoa Luyện tập trang 100, 101

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

530dm2 = … cm2                               84 600cm2 = … dm         

13dm2 29cm2 = … cm                      300dm2 = … m                   

10km2 = … m                                  9 000 000m2 = … km2

Hướng dẫn giải:

530dm2 =  53 000cm2                        84 600cm2 =  846dm2     

13dm2 29cm2  = 1329cm                300dm2 = 3m             

10km2 =  10 000 000m2                     900 000m2 =  9km2 

Bài 2: Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km;

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích khu đất đó là:         

          5 x 4 = 20 (km2)

b) Ta có 8000m = 8km 

    Diện tích khu đất đó là:         

          8 x 2 = 16 (km2)

Bài 3: Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là:

Hà Nội : 921km2

Đà Nẵng : 1255km2

TP. Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng; Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng (vì 921km2 < 1255km2).

    Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh (vì 1255km2 < 2095km2) .

    Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội (vì 2095km2  > 921km2)

b) Thành  phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất. Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1313 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Hướng dẫn giải:

Bài giải

Chiều rộng của khu đất đó là :       

3 : 3 = 1 (km)

   Diện tích khu đất đó là :                 

  3 x 1 = 3 (km2)

         Đáp số: 3km2

Bài 5: Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999).

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Hướng dẫn giải:

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất (2952 người/km2).

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh là 2375 người/km2.

    Mật độ dân số ở Hải Phòng là 1126 người/km;  

Ta có :      2375 : 1126 = 2 dư 123

Vậy mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

Hỏi đáp về Ki-lô-met vuông

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF