YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 80 VBT Toán 4 tập 1

Bài tập 3 trang 80 VBT Toán 4 tập 1

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách 1:

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2 × 4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng.

Cách 2:

Số tiền mỗi bạn phải trả là:

19 200 : 2 = 9 600 (đồng)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

9 600 : 4 = 2400 (đồng)

Đáp số : 2400 đồng

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 80 VBT Toán 4 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON