YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 80 VBT Toán 4 tập 1

Bài tập 2 trang 80 VBT Toán 4 tập 1

Tính (theo mẫu): 

Mẫu :  60 : 30

          = 60 : (10 × 3)

          = 60 : 10 : 3

          = 6 : 3

          = 2

a) 90 : 30 

    = ……………

    = ……………

    = ……………

    = ……………

b) 180 : 60 

    = ……………

    = ……………

    = ……………

    = ……………

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

 a) 90 : 30

     = 90 : (3 × 10)

     = 90 : 3 : 10

     = 30 : 10

     =  3

b) 180 : 60 

    = 180 : (6 × 10)

    = 180 : 6 : 10

    = 30 : 10

    =  3

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 80 VBT Toán 4 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON