ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 69 VBT Toán 4 tập 1

Giải bài 2 trang 69 VBT Toán 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức 25 × x với x bằng 15, 17, 38.

Mẫu. Với x = 15 thì 25 × x = 25 × 15 = 375.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với x = 15 thì 25 × x = 25 × 15 = 375

Với x = 17 thì 25 × x = 25 × 17 = 425

Với x = 38 thì 25 × x = 25 × 38 = 950

-- Mod Toán lớp 4 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 69 VBT Toán 4 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF