ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 39 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 1 trang 39 VBT Toán 3 tập 1

Tính nhẩm:

7 ⨯ 2          7 ⨯ 5           7 ⨯ 6           0 ⨯ 7

7 ⨯ 4          7 ⨯ 3           7 ⨯ 9           7 ⨯ 0

7 ⨯ 8          7 ⨯ 1           7 ⨯ 10         1 ⨯ 7 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

7 ⨯ 2 = 14           7 ⨯ 5 = 35           7 ⨯ 6 = 42           0 ⨯ 7 = 0

7 ⨯ 4 = 28           7 ⨯ 3 = 21           7 ⨯ 9 = 63           7 ⨯ 0 = 0

7 ⨯ 8 = 56            7 ⨯ 1 = 7            7 ⨯ 10 = 70         1 ⨯ 7 = 7

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 39 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1