ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 40 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 1 trang 40 VBT Toán 3 tập 1

Tính nhẩm:

7 ⨯ 9         7 ⨯ 2          7 ⨯ 5         7 ⨯ 0

7 ⨯ 8         7 ⨯ 3          7 ⨯ 6         7 ⨯ 1

7 ⨯ 7         7 ⨯ 4          7 ⨯ 10       1 ⨯ 7 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

7 ⨯ 9 = 63          7 ⨯ 2 = 14          7 ⨯ 5 = 35          7 ⨯ 0 = 0

7 ⨯ 8 = 56          7 ⨯ 3 = 21          7 ⨯ 6 = 42          7 ⨯ 1 = 7

7 ⨯ 7 = 49          7 ⨯ 4 = 28          7 ⨯ 10 = 70        1 ⨯ 7 = 7

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 40 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1