ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 40 VBT Toán 3 tập 1

Giải bài 3 trang 40 VBT Toán 3 tập 1

Tính:

a) 7 ⨯ 6 + 18                 b) 7 ⨯ 3 + 29

c) 7 ⨯ 10 + 40               d) 7 ⨯ 8 + 38 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 7 ⨯ 6 + 18 = 42 + 18

                     = 60

b) 7 ⨯ 3 + 29 = 21 + 29

                     = 50

c) 7 ⨯ 10 + 40 = 70 + 40

                        = 110

d) 7 ⨯ 8 + 38 = 56 + 38

                      = 94

 

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 VBT Toán 3 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1