YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Lít


Sau đây mời các em học sinh lớp 2 cùng tìm hiểu về bài Lít. Bài giảng dưới đây đã được Học 247 biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Bình đựng được nhiều nước hơn cốc.

Cốc đựng được ít nước hơn bình.

Rót sữa cho đầy ca, ta được 1 lít sữa.

Lít viết tắt là l

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Đọc và viết số lượng lít

- Đọc số và thêm đơn vị lít.

- Viết số:Viết số và thêm đơn vị lít được kí hiệu là l vào tận cùng.

Dạng 2: Tính

- Thực hiện phép tính với các số

- Viết đơn vị lít vào kết quả.

(Cộng, trừ các số khi cùng đơn vị đo là lít)

Dạng 3: Còn bao nhiêu lít?

Muốn tính số lít còn lại sau khi đã bớt đi em cần lấy số lít ban đầu trừ đi số lít đã rót ra.

Dạng 4: Toán đố

- Đọc và phân tích đề.

- Tìm cách giải cho bài toán: Chú ý các từ khóa “còn lại”; “tất cả”… để sử dụng phép tính hợp lý.

- Trình bày lời giải.

- Kiểm tra lại đáp án vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 41, 42

Bài 1

Đọc, viết:

Phương pháp giải

Đọc và viết các số đã cho.

Vận dụng kiến thức : "l" được đọc là lít.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Tính (theo mẫu):

a) 9l + 8l = 17l     15l + 5l =     2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l =     18l - 5l =     28l - 4l - 2l =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị lít vào sau kết quả tìm được.

Hướng dẫn giải

a) 9l + 8l = 17l     15l + 5l = 20l     2l + 2l + 6l = 10l

b) 17l - 6l = 11l     18l - 5l = 13l     28l - 4l - 2l = 22l

Bài 3

Còn bao nhiêu lít?

a)  

    

Phương pháp giải

Lấy số lít có ở trong can trừ đi số lít đã rót ra.

Hướng dẫn giải

b) 10l - 2l = 8l

c) 20l - 10l = 10l.

Bài 4

Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp giải

Muốn tìm số lít nước mắm cả hai lần bán ta lấy số lít nước mắm bán được trong lần đầu cộng với số lít nước mắm bán được trong lần sau.

Hướng dẫn giải

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

12 + 15 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít.

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 43

Bài 1

Tính:

2l + 1l =      15l - 5l =      3l + 2l - 1l =

16l + 5l =      35l - 12l =      16l - 4l + 15l =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị lít vào sau kết quả.

Hướng dẫn giải

2l+ 1l= 3l       15l - 5l = 10l       3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l       35l - 12l = 23l       16l - 4l + 15l = 27l

Bài 2

Số?

Phương pháp giải

Tính tổng các số đã cho trong mỗi hình rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 1l + 2l + 3l = 6l;     b) 3l + 5l = 8l;     c) 10l + 20l = 30l.

Bài 3

Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Thùng thứ nhất: 16l

Thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất: 2l

Thùng thứ hai: ... lít? 

Lời giải

Muốn tìm thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất trừ đi 2l dầu.

Hướng dẫn giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

Bài tập minh họa

Câu 1: 3l được đọc là…………

Hướng dẫn giải

3l được đọc là: Ba lít.

Câu 2: 9l + 8l = ?

Hướng dẫn giải

9l + 8l = 17l

Số cần tìm là 17l

Câu 3: Một can 18l xăng được rót ra 5l thì trong bình còn lại bao nhiêu lít?

Hướng dẫn giải

Bình đó còn lại số lít xăng là:

18 - 5 = 13 l

Đáp số: 13l

Câu 4: Lần đầu cửa hàng bán được 16l dầu. Lần thứ hai cửa hàng bán được 15l dầu. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Cả hai lần cửa hàng bán được số lít dầu là:

16 + 15 = 31l

Đáp số: 31l

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF