YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: Ki-lô-gam


Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 2 nội dung bài Ki-lô-gam. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một cách dễ dàng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Đọc và viết đơn vị khối lượng.

Đơn vị “kg” đọc là “Ki – lô – gam”

- Cách đọc: Đọc số rồi ghép với cách đọc của tên đơn vị là “ki-lô-gam”

- Cách viết: Viết số và ghép với kí hiệu của đơn vị là “kg”

Dạng 2: Thực hiện phép tính với đơn vị khối lượng

- Em thực hiện phép tính với các số.

- Giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

Lưu ý: Các số liệu trong một phép tính cần đưa về cùng một đơn vị đo.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.

- Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 32

Bài 1

Đọc viết (theo mẫu):

Phương pháp giải

- Vận dụng kiến thức: Ki-lô-gam viết tắt là kg.

- Khối lượng của quả bí bằng tổng khối lượng của hai quả cân.

- Viết cách đọc và viết của các khối lượng.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg     10kg - 5kg =

6kg + 20kg =       24kg - 13kg =

47kg + 12kg =     35kg - 25kg =

Phương pháp giải

Tính tổng hai số rồi viết đơn vị "kg" vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

1kg + 2kg = 3kg       10kg - 5kg = 5kg

6kg + 20kg = 26kg     24kg - 13kg = 11kg

47kg + 12kg = 59kg     35kg - 25kg = 10kg.

Bài 3

Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Bao gạo to : 25kg

Bao gạo bé : 10kg

Cả hai : ....kg?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng bao gạo to cộng với khối lượng bao gạo nhỏ.

Hướng dẫn giải

Cả hai bao gaọ nặng số ki-lô-gam là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 33

Bài 1

a) Cái cân đồng hồ Túi cam cân nặng mấy kg?

b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải

Đọc cân nặng của túi cam và bạn Hoa trên mỗi hình.

Chú ý : Kg đọc là ki-lô-gam.

Hướng dẫn giải

a) Túi cam cân nặng 1kg.

b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

Bài 2

Câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Quả cam nặng hơn 1kg.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Phương pháp giải

- Quan sát hình ảnh các đĩa cân, vị trí của kim.

- Đọc nội dung các câu rồi điền Đúng hoặc Sai thích hợp.

Hướng dẫn giải

Câu a) sai    

Câu b) đúng  

Câu c) đúng   

Câu d) sai

Câu e) sai

Câu g) đúng

Bài 3

Tính:

3kg + 6kg - 4kg =     8kg - 4kg + 9kg =

15kg - 10kg + 7kg =     16kg + 2kg - 5kg =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết đơn vị "kg" vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

3kg + 6kg - 4kg = 5kg     8kg - 4kg + 9kg = 13kg

15kg - 10kg + 7kg = 12kg     16kg + 2kg - 5kg = 13kg

Bài 4

Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải

Muốn tìm số ki-lô-gam gạo nếp mẹ mua về ta lấy 26kg trừ đi khối lượng của gạo tẻ.

Hướng dẫn giải

Mẹ mua số ki-lô-gam gạo nếp là :

26 - 16 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg.

Bài 5

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam ta lấy khối lượng của con gà cộng với 3kg.

Hướng dẫn giải

Con ngỗng cân nặng số ki-lô-gam là:

2 + 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg.

Bài tập minh họa

Câu 1: 7kg được đọc là……………

Hướng dẫn giải

7kg được đọc là: Bảy ki-lô-gam.

Câu 2: 5kg + 3kg =?

Hướng dẫn giải

5kg + 3kg = 8kg

Số cần điền thay cho dấu? là 8kg

Câu 3: Mẹ em mua 17kg gạo nếp và 18kg gạo tẻ. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?

Hướng dẫn giải

Mẹ đã mua tất cả số ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ là:

17 + 18 = 35(kg)

Đáp số: 35kg.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF