YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: Hình chữ nhật - Hình tứ giác


Bài giảng dưới đây được Học 247 biên soạn kiến thức cụ thể và chi tiết, cùng các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết, qua đó giúp các em nắm được kiến thức từ khái quát đến chi tiết để học tốt phần kiến thức này.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Vẽ hình chữ nhật hoặc hình tứ giác.

Dựa vào các ô vuông trên giấy, nối các điểm cho trước, thỏa mãn các điều kiện để tạo thành các cạnh của hình cần vẽ.

Dạng 2: Đếm số lượng hình tứ giác hoặc hình chữ nhật có trong hình.

- Đếm các hình đơn.

- Đếm các hình được ghép từ các hình đơn

- Tính tổng các hình vừa tìm được và trả lời.

Dạng 3: Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình theo yêu cầu.

- Kẻ các đoạn thẳng vào hình.

- Đếm hình vừa tạo thành.

- Cách vẽ nào có số hình vừa tạo thành đúng với yêu cầu thì chọn cách vẽ đó.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Dùng bút và thước nối các điểm để có:

Phương pháp giải

Dùng bút chì và thước kẻ nối các điểm sao cho :

- Hình chữ nhật thì có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

- Hình tứ giác là hình có bốn cạnh.

Hướng dẫn giải

a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD

b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

Bài 2

Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Phương pháp giải

Đếm các hình có bốn cạnh khép kín trong mỗi hình đã cho.

Hướng dẫn giải

Hình a) có một hình tứ giác.

Hình b) có hai hình tứ giác.

Hình c) có một hình tứ giác.

Bài 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

b) Ba hình tứ giác

Phương pháp giải

- Dùng bút chì và thước kẻ vẽ thêm các đoạn thẳng vào mỗi hình.

- Đếm các hình tứ giác, tam giác hoặc hình chữ nhật trong hình vừa vẽ, nếu đúng với số lượng yêu cầu của đề bài thì đó là cách vẽ cần tìm.

Hướng dẫn giải

a)

b)

Bài tập minh họa

Câu 1: Nối các điểm sau để có hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Để có hình chữ nhật thì cần nối các điểm sao cho tạo thành hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Ta nối các điểm như sau:

Câu 2: Trong hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Hướng dẫn giải

Hình đã cho có:

+) Hình tứ giác đơn: AEGF; FGDB

+) Hình tứ giác được ghép: ABDE

Vậy hình đã cho có 3 hình tứ giác.

Câu 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được ba hình tứ giác.

Hướng dẫn giải

Để tạo thành ba hình tứ giác từ hình đã cho thì em cần vẽ như sau:

Ba hình tứ giác có trong hình là: HIML; LMJK; IJKH.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON