YOMEDIA
NONE

7 cộng với một số: 7+5


Bài học 7 cộng với một số: 7+5 bao gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được Học 247 tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc (nếu có yêu cầu)

- Thực hiện nhẩm giá trị cộng 7 với một số rồi điền kết quả.

Dạng 2: Tính nhẩm

- Tính các số có tổng bằng 10

- Cộng với số còn lại.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề bài

- Tìm lời giải cho bài toán, chú ý dạng toán “nhiều hơn” vừa học.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

7 + 4 =     7 + 6 =     7 + 8 =     7 + 9 =

4 + 7 =     6 + 7 =     8 + 7 =     9 + 7 =

Phương pháp giải

Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

7 + 4 = 11     7 + 6 = 13     7 + 8 = 15     7 + 9 = 16

4 + 7 = 11     6 + 7 = 13     8 + 7 = 15     9 + 7 = 16

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng 7 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Tính nhẩm:

7 + 5 =     7 + 6 =

7 + 3 + 2 =     7 + 3 + 3 =

7 + 8 =     7 + 9 =

7 + 3 + 5 =     7 + 3 + 6 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

7 + 5 = 12     7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12     7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15     7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15     7 + 3 + 6 = 16

Bài 4

Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Em: 7 tuổi

Anh hơn em: 5 tuổi

Anh: ... tuổi?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của em cộng với 5 tuổi.

Hướng dẫn giải

Anh có số tuổi là:

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13     b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Phương pháp giải

- Đặt dấu + hoặc - thích hợp vào chỗ trống.

- Tính giá trị, nếu bằng với kết quả cho trước thì đó là cách giải đúng.

Hướng dẫn giải

a) 7 + 6 = 13     b) 7 - 3 + 7 = 11

Bài tập minh họa

Câu 1: Tính 7 + 2 + 3

Hướng dẫn giải

7 + 2 + 3 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

Giá trị của biểu thức bằng 12

Câu 2: Năm nay em 7 tuổi. Chị hơn em 4 tuổi. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

Cách giải:

Vì chị có nhiều tuổi hơn em nên muốn tìm số tuổi của chị hiện nay thì cần lấy số tuổi hiện tại của em cộng thêm với 4

Hướng dẫn giải

Năm nay chị có số tuổi là:

7 + 4 = 11 (tuổi)

Đáp số: 11 tuổi.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF