YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: 6 cộng với một số : 6+5


Để học tốt bài 6 cộng với một số: 6+5 Học 247 xin mời các em cùng tham khảo bài giảng dưới đây bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính hoặc tính nhẩm phép cộng của 6 với một số.

- Tách số hạng thứ hai thành tổng của 4 đơn vị và phần còn lại.

- Cộng 6 với 4 đơn vị rồi cộng với phần còn lại.

Dạng 2: Tìm số hạng còn thiếu trong phép cộng của 6 với một số.

- Nhẩm 6 cộng với số nào để được tổng đã cho.

- Điền số vừa nhẩm được vào chỗ trống.

Dạng 3: So sánh

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh và điền dấu vào chỗ trống.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính nhẩm:

6 + 6 =     6 + 7 =     6 + 8 =     6 + 9 =

6 + 0 =     7 + 6 =     8 + 6 =     9 + 6 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm 6 cộng với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 + 6 = 12     6 + 7 = 13     6 + 8 = 14     6 + 9 = 15

6 + 0 = 6     7 + 6 = 13     8 + 6 = 14     9 + 6 = 15

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng hàng dọc rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Số?

6 + ... = 11     ... + 6 = 12     6 + ... = 13

Phương pháp giải

Cộng nhẩm 6 với số nào để bằng kết quả đã cho rồi điền số vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

6 + 5 = 11     6 + 6 = 12     6 + 7 = 13

Bài 4

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Phương pháp giải

- Đếm số điểm có trong và ngoài hình tròn.

- Lấy hai số vừa tìm được cộng với nhau để trả lời cho câu hỏi có tất cả bao nhiêu điểm.

Hướng dẫn giải

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Có tất cả số điểm là: 6 + 9 = 15 (điểm).

Bài 5

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7     6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8     8 + 6 - 10 ... 3

Phương pháp giải

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Nhẩm 6 + 7 = ?

Hướng dẫn giải

Em nhẩm 7 = 4 + 3

Nhẩm: 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

Vậy 6 + 7 = 13

Câu 2: 6 + ? = 14

Hướng dẫn giải

Nhẩm 6 + 8 = 14 nên số cần điền thay dấu ? là số 8

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

6 + 9 - 5....11

Hướng dẫn giải

6 + 9 - 5 = 15 - 5 = 10

Vì 10 < 11 nên dấu cần điền vào chỗ chấm là <

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF