YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 2 Bài: 26 + 5


Mời các em học sinh lớp 2 tham khảo lý thuyết bài 26 + 5 đã được Học 247 biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng hợp kiến thức cơ bản cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 2.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Đặt tính rồi tính: 26 + 5

6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1.

2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

Vậy 26 = 5 = 31

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính

- Đặt tính các số cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục, lưu ý phép cộng có nhớ.

Dạng 2: Tính giá trị của các phép toán liên tiếp

- Lần lượt thực hiện phép tính để điền các số còn thiếu trong sơ đồ.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.

- Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Số?

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng lần lượt rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3

Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Tháng trước: 16 điểm mười

Tháng này nhiều hơn tháng trước: 5 điểm mười

Tháng này: ... điểm mười?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số điểm mười của tháng trước cộng với 5 điểm mười. 

Hướng dẫn giải

Tháng này tổ em có số điểm mười là:

16 + 5 = 21 (điểm mười)

Đáp số: 21 điểm mười.

Bài 4

Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC:

Phương pháp giải

- Dùng thước kẻ đo độ dài của các đoạn thẳng:

+ Đặt một điểm đầu đoạn thẳng trùng với vạch 0cm; giữ thước dọc theo đoạn thẳng;

+ Điểm kia trùng với vạch nào thì đó là độ dài của đoạn thẳng đó.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng AB dài 7cm

Đoạn thẳng BC dài 5cm

Đoạn thẳng AC dài : 7 + 5 = 12cm.

Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính và tính 66 + 8

Hướng dẫn giải

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng 74

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính sau:

11 + 6 = 17

17 + 6 = 23

23 + 6 = 29

29 + 6 = 35

Điền các số lần lượt vào các ô trống như sau:

Câu 3: Tháng trước tổ em được 16 điểm tốt. Tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm tốt. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm tốt?

Hướng dẫn giải

Tháng này tổ em được số điểm tốt là:

16 + 5 = 21 (điểm tốt)

Đáp số: 21 điểm tốt.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON