YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 1 Bài: Số 9


HỌC 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 1 nội dung bài Số 9. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một cách dễ dàng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Biết 8 thêm một được 9 và viết được số 9

- Đọc, đếm được từ 1 đến 9, vị trí của các số trong dãy số.

- So sánh các số trong phạm vi 9

1.2. Các dạng toán về Số 9

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

Em đếm các số theo thứ tự, số 8 thêm một đơn vị sẽ được 9

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ 1 đến 9

Ghi nhớ thứ tự dãy số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ 1 đến 9

Theo thứ tự của dãy số ta có: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 32

Viết số 9

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 33

Số?

Phương pháp giải

Đếm số lượng vật trên mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 33

Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

8.... 9     7.....8     9......8

9.....8     8.....9     9......7

9.....9     7.....9     9......6

Phương pháp giải

So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải

8 < 9     7 < 8     9 > 8

9 > 8     8 < 9     9 > 7

9 = 9     7 < 9     9 > 6

Bài 4 trang 33

Số ?

8 < ....     7 < .....     7 < .....< 9

....> 8     ....> 7     6 < ......< 8

Phương pháp giải

Tìm số thích hợp thỏa mãn đề bài đã cho rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

8 < 9     7 < 8 ; 7 < 9     7 < 8 < 9

9 > 8     8 > 7 ; 9 > 7     6 < 7 < 8

Bài 5 trang 33

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Bắt đầu từ số ở ô vuông đầu tiên, đếm xuôi hoặc ngược các số (dựa vào chiều mũi tên) rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Số?

Hướng dẫn giải

Đếm trên hình có bao nhiêu nút rồi điền số đếm được vào ô trống

Câu 2: Số ?

8 < ....     7 < .....     7 < .....< 9

Hướng dẫn giải

8 < 9     7 < 8 ; 7 < 9     7 < 8 < 9

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.

- Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.

- Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả.

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF