YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Các số 1,2,3,4,5


HỌC 247 mời các em tham khảo bài học Các số 1, 2, 3, 4, 5. Bài học bao gồm tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa và các dạng bài tập minh họa cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải toán. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ 1 đến 5 đồ vật.

- Đọc, viết được các chữ số 4; 5

- Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ 1 đến 5 và thứ tự của các số đó.

1.2. Các dạng toán về Các số 1, 2, 3, 4, 5

Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là 1;2;3;4;5 và thứ tự giảm dần là 5;4;3;2;1

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.

Ví dụ: Số liền trước của số 3 là số 2.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 14

Bài 1 trang 14

Viết số 4, 5

Hướng dẫn giải:

Các em hãy viết số 4, 5 vào vở:

Bài 2 trang 14

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 3 trang 14

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 4 trang 14

Nối (theo mẫu)

Hướng dẫn giải:

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 15

Bài 1 trang 15

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 2 trang 15

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 3 trang 15

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 4 trang 15

Viết số 1, 2, 3, 4, 5:

Hướng dẫn giải:

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp.

Hướng dẫn giải

Trong hình có chậu cây.

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

1;2;3;....;.....

Hướng dẫn giải

Các số cần điền vào chỗ chấm là:

1;2;3;4;5

Số cần điền vào chỗ chấm là 4;5

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn

- Nhận biết được các số 1, 2, 3, 4, 5 và vận dụng vào làm bài tập

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF