YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Bé hơn. Dấu


Nội dung bài học Bài Bé hơn. Dấu < dưới đây đã được HỌC274 biên soạn cụ thể và chi tiết, đồng thời có các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em dễ dàng ôn luyện kiến thức và vận dụng vào giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bé hơn” và dấu “<” để so sánh các số.

1.2. Các dạng toán về Bé hơn. Dấu <

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

- Đếm các đại lượng của mỗi vế.

- Xếp tương ứng một – một và so sánh.

- Sử dụng dấu thích hợp để điền vào ô trống.

Dạng 2: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Ghi nhớ lại thứ tự các số vừa học 1;2;3;4;5 và ngược lại.

Dạng 3: Thêm hoặc bớt để được hai đại lượng bằng nhau.

- Đếm số lượng của mỗi đại lượng.

- Xếp tương ứng một – một để xác định đại lượng đang thừa hoặc thiếu.

- Số lượng cần thêm hoặc bớt chính là số vật đang thiếu hoặc thừa vừa tìm được ở bước.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa  

Bài 1 trang 17

Viết dấu <

Hướng dẫn giải:

Bài 2 trang 17

Viết (theo mẫu):

Hướng dẫn giải:

Bài 3 trang 17

Viết (theo mẫu):

Hướng dẫn giải:

Bài 4 trang 17

Viết dấu < vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Bài 5 trang 17

Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu):

Hướng dẫn giải:

Bài tập minh họa

Câu 1: Viết (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Câu 2: Viết dấu < vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.

- Nhận biết được thế nào là bé hơn và vận dụng vào làm bài tập.

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF