YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Số 8


Bài giảng dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm được nội dung về đọc, đếm từ 1 đến 8, biết 7 thêm một được 8, viết được số 8 và các dạng toán của nó. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Biết 7 thêm một được 8 và viết được số 8

- Đọc, đếm được từ 1, đến 8, vị trí của các số trong dãy số.

- So sánh các số trong phạm vi 8

1.2. Các dạng toán về Số 8

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

Em đếm các số theo thứ tự, số 7 thêm một đơn vị sẽ được 8

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ 1 đến 8

Ghi nhớ thứ tự dãy số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ 1 đến 8

Theo thứ tự của dãy số ta có: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 30

Viết số 8

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 31

Số?

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 31

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Bài 4 trang 31

Điền dấu >; < ; = vào chỗ chấm:

8....7     8....6     5.....8     8.....8

7....8     6....8     8.....5     8.....4

Hướng dẫn giải

8 > 7     8 > 6     5 < 8     8 = 8

7 < 8     6 < 8     8 > 5     8 > 4

Bài tập minh họa

Câu 1: Số?

Hướng dẫn giải

Đến trên hình có bao nhiêu chấm tròn, rồi điền số chấm tròn đếm được vào ô trống.

Câu 2: Điền dấu >; < ; = vào chỗ chấm:

8....7     8....6     5.....8     8.....8

Hướng dẫn giải

8 > 7     8 > 6     5 < 8     8 = 8

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.

- Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.

- Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả.

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF