YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Số 6


Bài học Số 6 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Biết 5 thêm một được 6 và viết được số 6

- Đọc, đếm được từ 1 đến 6, vị trí của các số trong dãy số.

- So sánh các số trong phạm vi 6

1.2. Các dạng toán về Số 6

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

Em đếm các số theo thứ tự, số 5 thêm một đơn vị sẽ được 6

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ 1 đến 6

Ghi nhớ thứ tự dãy số 1;2;3;4;5;6 và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ 1 đến 6

Theo thứ tự của dãy số ta có: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 26

Viết số 6:

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 27

Viết (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 27

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Bài 4 trang 27

Điền dấu >; <; = vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền vào ô trống

Hướng dẫn giải

Câu 2: Điền dấu >; <; = vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.

- Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.

- Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả.

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF