YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Số 0


Để giúp các em học sinh lớp 1 học hiệu quả môn Toán, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Số 0. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Đọc, đếm được từ 0, đến 9, viết số 0, vị trí của số 0 trong dãy số.

- So sánh số 0 với các số trong phạm vi 9

1.2. Các dạng toán về Số 0

Dạng 1: Hoàn thành dãy số từ 0 đến 9

Ghi nhớ thứ tự dãy số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 và ngược lại.

Dạng 2: So sánh các số từ 0 đến 9

Theo thứ tự của dãy số ta có: 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9.

Số 0 là số nhỏ nhất trong dãy số tự nhiên.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 34

Viết số 0

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 35

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số, bắt đầu từ 0 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 35

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải

Dựa vào các số đã cho, điền các số còn thiếu vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Bài 4 trang 35

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

0....1     0....5     7.....0     8....8

2....0     8....0     0.....3     4....4

0....4     9....0     0.....2     0....0

Phương pháp giải

So sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Hướng dẫn giải

0 < 1     0 < 5     7 > 0     8 = 8

2 > 0     8 > 0     0 < 3     4 = 4

0 < 4     9 > 0     0 < 2     0 = 0

Bài tập minh họa

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Hướng dẫn giải

Câu 2: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

0....4     9....0     0.....2     0....0

Hướng dẫn giải

0 < 4     9 > 0     0 < 2     0 = 0

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn

- Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập

- Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF