ADMICRO

Hỏi đáp về Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (240 câu):

VIDEO
 • Lê Tường Vy Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+y^2-xy=1\\2x^2+5xy=3+4x\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Dương Quá Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình x+y =2 và xy-z2=1

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 3 năm

  giải hệ sau

  \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-1\right)\sqrt{y}+\left(y-1\right)\sqrt{x}=\sqrt{2xy}\\x\sqrt{y-1}+y\sqrt{x-1}=xy\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x^3-2x^2y+x=y^3-2xy^2+y\\\sqrt{y-1}+\sqrt{5-y}=-x^2+2y+1\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 3 năm

  \(\left\{{}\begin{matrix}x^2-xy+y^2=7\left(x-y\right)\\x^2+xy+y^2=19\left(x-y\right)^2\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 3 năm

  Giải HPT

  1)\(\left\{{}\begin{matrix}x^2+y^2+z=1\\x^2+y+z^2=1\\x+y^2+z^2=1\end{matrix}\right.\)

  2)

  \(\left\{{}\begin{matrix}xyz=x+y+z\\yzt=y+z+t\\ztx=z+t+x\\txy=t+x+y\end{matrix}\right.\)

  3)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x^3+y^2=2\\x^2+xy+y^2-y=0\end{matrix}\right.\)

  4)\(\left\{{}\begin{matrix}x^2y^2-2x+y^2=0\\2x^2-4x+y^3+3=0\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+y^2+x+y=8\\x^2-3y^2+2xy-x+5y-2=0\end{matrix}\right.\)

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 3 năm

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+xy=3\\y+z+yz=1\\z+x+xz=1\end{matrix}\right.\). Giải hệ phương trình

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 3 năm

  \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=2\\\dfrac{2}{xy}-\dfrac{1}{z^2}=4\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 năm

  Giải hpt sau: \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x^2+2x+6}=y+1\\x^2+xy+y^2=7\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 3 năm

  \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{2xy}=8\sqrt{2}\\\sqrt{x}+\sqrt{y}=4\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 3 năm

  ghpt:x2-5y2-8y=3

  va (2x+4y-1).\(\sqrt{2x-y-1}=\left(4x-2y-3\right).\sqrt{x+2y}\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 3 năm

  \(\left\{{}\begin{matrix}x-\sqrt{3}y=o\\\\\\\sqrt{3}x+2y=1+\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

  giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế ;giúp mình với nhé

  26/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 3 năm

  giải hệ pt

  \(\left\{{}\begin{matrix}2xy+y+2=-8x\\x^2y^2+xy+1=7x^2\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}a^2+b^2=25\\b-a=25\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 3 năm

  Giải các hệ phương trình sau:
  1) \(\begin{cases} x + 2y = 5\\ x^2 + 2y^2 - 2xy = 5 \end{cases}\)

  2) \(\begin{cases} 4x+4y-5=0\\ (x+1)^2+(y-3)^2=1 \end{cases}\)

  3) \(\begin{cases} a^2+(b-2)^2=b^2\\ a^2+(b-1)^2=1 \end{cases}\)

  4) \(\begin{cases} ab-5a-2b+8=0\\ a^2-4a=b^2-10b+24 \end{cases}\)

  5) \(\begin{cases} xy+x-2=0\\ 2x^3-x^2y+x^2+y^2-2xy-y=0 \end{cases}\)

  6) \(\begin{cases} x+y=1-2xy\\ x^2+y^2=1 \end{cases}\)

  7) \(\begin{cases} x+y+{1\over x}+{1\over y}=5\\ x^2+y^2+{1\over x^2}+{1\over y^2}=9 \end{cases}\)

  8) \(\begin{cases} x^2+y^2-x+y=2\\ xy+x-y=-1 \end{cases}\)

  9) \(\begin{cases} x^3-3x^2+9x+22=y^3+3y^2-9y\\ x^2+y^2-x+y={1\over 2} \end{cases}\)

  10) \(\begin{cases} x^2-4x=3y\\ y^2-4y=3x \end{cases}\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}2x^3-1=5y-5x\\x^3+y^3=1\end{matrix}\right.\)

  ( mình đang cần gấp, mọi người giúp tớ với )

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây Cách đây 3 năm

  \(\left\{{}\begin{matrix}ab+a+b=3\\bc+b+c=8\\ca+c+a=15\end{matrix}\right.\)

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{3x}\left(1+\dfrac{1}{x+y}\right)=2\\\sqrt{7y}\left(1-\dfrac{1}{x+y}\right)=4\sqrt{2}\end{matrix}\right.\)

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{x}{y}=3\\x+\dfrac{1}{y}+\dfrac{x}{y}=3\end{matrix}\right.\)với \(y\ne0\)

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}2\sqrt{x}\left(1+\dfrac{1}{x+y}\right)=3\\2\sqrt{y}\left(1-\dfrac{1}{x+y}\right)=1\end{matrix}\right.\)

  Cần gấp ạ !!!!!

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 3 năm

  giải hệ phương trình

  \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+x-xy-2y^2-2y=0\\x^2+y^2=1\end{matrix}\right.\)

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 3 năm

  giải hệ phương trình :

  x + y + xy = 7

  x3 + y3 + 3(x2 + y2) + 3(x+y) = 70

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 3 năm

  giải hệ phương trình :

  \(\dfrac{x-1}{5}\)= \(\dfrac{y-2}{3}\) = \(\dfrac{z-2}{2}\)

  3x - 2y + z = 12

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 3 năm

  giải hệ pt:

  (1)\(\left\{{}\begin{matrix}2\text{x}+2y+2\text{x}y=10\\x^2+y^2=5\end{matrix}\right.\)

  (2)\(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}+\sqrt{y}=3\\\sqrt{xy}=2\end{matrix}\right.\)

  (3)\(\left\{{}\begin{matrix}x-y=1\\x.y=6\end{matrix}\right.\)

  (4)\(\left\{{}\begin{matrix}|x|+y=3\\2|x|-y=3\end{matrix}\right.\)

  16/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON