ADMICRO

Hỏi đáp về Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - Đại số 9

Trong quá trình học bài Toán 9 Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (240 câu):

VIDEO
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 3 năm

  1) giải hpt

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=1\\x^2+y^2+z^2=1\\x^3+y^3+z^3=1\end{matrix}\right.\)

  2) giải hpt:

  x+y-z=y+z-x=z+x-y=xyz

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Mai Vàng Cách đây 3 năm

  \(\left\{{}\begin{matrix}xy-2x-y=2\\yz-3y-2z=3\\xz-3x-z=13\end{matrix}\right.\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{24}\\\dfrac{9}{x}+\dfrac{6}{5}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=1\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình sau:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=9\\\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=1\\xy+yz+xz=27\end{matrix}\right.\)

  24/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình :\(\left\{{}\begin{matrix}x^2+y^2+xy=1\\x^3+y^3=x+y\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 3 năm

  GIẢI HỆ PT :\(\left\{{}\begin{matrix}x^3-2y=4\\y^3-2x=4\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 3 năm

  Cho hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}\left(m-1\right)x+y=2\\mx+y=m+1\end{matrix}\right.\)

  a) Giải hệ phương trình khi m = 2

  b) Chứng minh \(2x+y\le3\) với mọi m

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 3 năm

  giải hệ pt bằng phương pháp thế:

  \(\left\{{}\begin{matrix}3x-y=2m+3\\x+2y=3m+2\end{matrix}\right.\)

  a,giải hệ pt biết m=2

  b,tìm m để hpt có nghiệm x,y t/m.

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 3 năm

  giải hệ pt bằng phương pháp thế:

  a,\(\left\{{}\begin{matrix}3x+y=-2\\-9x-39=6\end{matrix}\right.\)

  b,\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=101\\-x+y=-1\end{matrix}\right.\)

  c,\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=2\\\dfrac{1}{2}x+y=\dfrac{5}{4}\end{matrix}\right.\)

  d,\(\left\{{}\begin{matrix}x-5y=16\\10y-2x=-32\end{matrix}\right.\)

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình sau: \(\left\{{}\begin{matrix}x^3-12x=y^3-12y\\\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=1\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 3 năm

  câu 1 : giải các hệ phương trình và các phương trình sau

  a,\(\sqrt{\left(x-1\right)^2}=4\)

  b,\(\left\{{}\begin{matrix}2x-y=5\\x+y=1\end{matrix}\right.\)

  c, \(\sqrt{\left(y+1\right)^2}=9\)

  d,\(\left\{{}\begin{matrix}x-2y=5\\x+y=-1\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 3 năm

  giải hệ pt \(\left\{{}\begin{matrix}x^3-4y-2x^2y+2x=0\\\sqrt{2y-2}+\sqrt{4-x}-x^2+6x-11=0\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}2x-4y=3\\-x+2y=1\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+2y^2-3xy-2x+4y=0\\\left(x^2-5\right)^2=2x-2y+5\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 3 năm

  giải hệ pt:\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{1}{x-y}=3\\\dfrac{2}{x+y}-\dfrac{3}{x-y}=1\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan Cách đây 3 năm

  giải hệ phương trình

  \(\left\{{}\begin{matrix}xy=140\\5x-y=15\end{matrix}\right.\)

  14/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}4\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=12\\\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=-3\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}5\dfrac{1}{x}+2\dfrac{1}{y}=6\\2\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}=3\end{matrix}\right.\)

  c) \(\left\{{}\begin{matrix}3\dfrac{1}{x}-6\dfrac{1}{y}=2\\\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}=5\end{matrix}\right.\)

  d) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}-4\dfrac{1}{y}=5\\2\dfrac{1}{x}-3\dfrac{1}{y}=1\end{matrix}\right.\)

  e) \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}-3\dfrac{1}{y}=4\\6\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}=2\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình:

  \(\begin{cases} x^{2}+y^{2}=2x^{2}y^{2}\\ (x+y)(1+xy)=4x^{2}y^{2} \end{cases}\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}xy+y^2+x=7y\\\dfrac{x}{y}\left(x+y\right)=12\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=1\\x^4+y^4+z^4=xyz\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • May May Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-y\right)\left(x^2+y^2\right)=20\\\left(x+y\right)\left(x^2-y^2\right)=32\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình sau: \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x+y\right)^4=6x^2y^2-215\\xy\left(x^2+y^2\right)=-78\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 3 năm

  giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}x^2=xy+1\\y^2=3\left(y-2x\right)\end{matrix}\right.\)

  25/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình sau:\(\left\{{}\begin{matrix}x^3+1=2y\\y^3+1=2x\end{matrix}\right.\)

  Giúp mk vs ạ

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 3 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x^2+xy+y^2=3\\x-y-xy=5\end{matrix}\right.\)

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON