AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD, gọi I là giao điểm cảu hai đường chéo AC và BD. Chọn ý đúng

  • A. AC = BD
  • B. Tam giác ABD cân tại A
  • C. BI là trung tuyến của tam giác ABC
  • D. \(\angle A + \angle C = \angle B + \angle D\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>